Digitegu 2021 võit: SEO case study

SEO sisustrateegia

Kampaania eesmärk oli murda Evocon Google’i esimesele lehele kliendi jaoks oluliste märksõnadega, nagu “OEE”, “machine monitoring”, “root cause analysis”, “production downtime”, “technical availability” jne.

Eesmärgi saavutamiseks pidime looma üliefektiivse SEO strateegia, mille tulemusel analüüsiti ligikaudu 10 000 otsinguterminit, et panna paika artiklite kirjutamise kava nii, et iga artikkel oleks relevantne mitte ainult ühele peamisele märksõnale, vaid ka sadadele sarnase mõttega variatsioonidele. See võimaldas katta rohkem märksõnu väiksema arvu artiklitega ja seetõttu tulid tulemused kiiremini.

Nägime, et sellise detailsusega sisustrateegiat ei olnud võimalik ehitada manuaalselt ja meil oli vaja uut meetodit. Kirjutasime selleks skripti, mis oli suuteline analüüsima tuhandete märksõnade SERPe (Search Engine Results Pages), võrdlema neid tulemusi omavahel ja märksõnu selle põhjal matemaatiliselt optimaalsesse struktuuri jaotama.

Sellest protsessist kasvas hiljem välja eraldiseisev SaaS platvorm nimega ContentGecko, mis on hetkel beta-testimisel koostöös mitme ükssarviku staatuses startup’iga ja juhtivate sisuturunduse agentuuridega.

Tulemused

Orgaanilisest otsingust tulenev liiklus tõusis 19k sessiooni pealt 2019 a. 38k sessiooni peale 2020 a. ja 59k sessiooni peale 2021 a. esimesel 8 kuul. Liikluse kvaliteet sealjuures on jätkuvalt kõrge, konversioonimäär ei ole langenud. Peamiste märksõnade positsioon Google tulemuste seas on tõusnud keskmiselt 10 koha võrra. Unikaalsete sihiks võetud märksõnade arv Top 3 tulemuste seas on tõusnud 5x (30lt 150le).

Evocon on pilve-põhine B2B lahendus, mille eesmärk on aidata tootjatel vähendada jääkprodukti ja liikuda jätkusuutliku tuleviku poole. Evoconi veebilehe eesmärk on olla globaalne arvamusliider tootmisefektiivsuse tõstmise teemadel. Konkurents selleks on kõrge – neil tuleb edestada tugevaid USA brände, kellel on märgatavalt suurem eelarve ja edumaa.

Kui soovid samuti oma ettevõtte SEO tulemusi parandada mistahes turgudel, siis võta ühendust.

Kes on Evocon?

Evocon on pilve-põhine B2B lahendus, mille eesmärk on aidata tootjatel vähendada jääkprodukti ja liikuda jätkusuutliku tuleviku poole. Evoconi veebilehe eesmärk on olla globaalne arvamusliider tootmisefektiivsuse tõstmise teemadel. Konkurents selleks on kõrge – neil tuleb edestada tugevaid USA brände, kellel on märgatavalt suurem eelarve ja edumaa.