Digitegu 2021 case study: IT-spetsialistide värbamine LinkedIn kaudu

Olukord turul

Heade spetsialistide leidmine lennunduses on pidev, keerukas ja ajamahukas protsess, eriti spetsiifiliste oskustega valdkonnas nagu IT, kus konkurents heade inimeste värbamiseks on kõrge. Oleme aktiivselt kasutanud kliendi värbamiskampaaniateks  erinevad kanaleid (nt Facebook, Google), kuid väga spetsiifiliste ametikohtade puhul on olnud ühe avalduse saamise hind (CPA) pigem kõrge. Seetõttu sai otsustatud antud positsioonidele värbamiseks kasutada LinkedIn’i, mis võimaldab täpset sihtimist. Täpsemalt LinkedIn Marketing Solution Sponsored Message reklaamiformaati.

EESMÄRK:

Leida ülitäpsetele nõudmistele vastavad

IT-spetsialistid ja panna nad kandideerima.

Eesmärgiks oli leida kindla spetsiifikaga arendajaid mitmele IT-osakonna positsioonile (back end, front end, DWH, jne.). Nõudmised kandidaatide oskustele ja kogemustele olid spetsiifilised, lähtuvalt airBalticus kasutatavatest IT-süsteemidest, mistõttu oli võtmestrateegiaks väga täpne sihtimine. Ühtlasi oli täpne sihtimine ülioluline selleks, et välistada nn „ebakvaliteetsete“ kandideerimisavalduste laekumist inimestelt, kes tegelikult nõudmistele ei vasta, sest laekunud avalduste läbitöötamine ja edasine värbamisprotsess (nt intervjuud) on kliendi jaoks äärmiselt ajamahukas protsess.

Jõudmaks sõnumiga kõige õigemate inimesteni, kasutasime detailset ja läbimõeldud sihtimist. Kitsendasime kandidaatide sihtimist spetsiifiliste oskuste sh programmide valdamise ja ametinimetustega.

Reklaamiformaadina kasutasime Sponsored Message (ehk makstud otsesõnumi saatmine LinkedIn kasutaja postkasti), mis on LinkedIn’is kõige personaalsem viis potentsiaalsetele kandidaatidele lähenemiseks. Spnsored Message’i sisu oli koostatud selliselt, et see kõnetaks IT-valdkonna inimest, sisaldades muuhulgas näiteks lühikest koodijuppi, eesmärgiga seeläbi kandidaatide tähelepanu püüda.

Tulemused

Tänu relevantsele sisule ja täpsele sihtimisele oli Sponsored Message avamismäär suurepärane – 91.35%. Kirjast klikkis edasi maandumislehele 58.43%.

Ühe kandideerimisavalduse hinnaks veebilehelt kujunes 16.67€, kuid sama palju kandidaate laekus ka teisi kanaleid pidi (nt. e-maili teel, mis oli InMaili kirja sisus välja toodud). Seega kujunes kaudselt ühe avalduse hinnaks 8.3€.

Reklaamiperioodi lõpuks olid pooled kandideerinutest juba intervjuude voorus.