Lühikokkuvõte Best internetilt

Novembri alguses toimus järjekordne internetiturunduse aastakonverents Best Internet, mille eesmärgiks oli luua sildu interneti- ja tavaturundajate vahel (sealhulgas traditsiooniliste ettevõtete ja idufirmade vahel). Mõned mõtted, mis konverentsilt kõlama jäid:

  • Digital first, mobile first – taolised hüüdlaused on tänases kontekstis juba aegunud ja kohatud. Meid ei huvita enam niivõrd kanal, kus me oma sõnumiga inimeseni jõuame, vaid inimene ise. Erinevatel juhtudel on selleks erinevas suuruses ekraanid (teleekraan, arvuti, mobiil), aga rääkida, et peame end piiritlema vaid ühega eelnimetatutest ei ole väga mõistlik.
  • Programmatic on vallutamas maailma, erinevatel hinnangutel on mõne aasta pärast umbes 80% internetireklaamist ostetud läbi erinevate online platvormide. Eestis võtavad lõviosa sellest mahust Google ja Facebook ning nende osakaalud meediamiksis on jätkuvalt tõusutrendis.
  • Adblock’ide kasutajate arv on kasvavas trendis, ulatudes USAs juba neljandikuni internetikasutajatest. Meediakanalid võitlevad nende vastu tehniliste piirangutega (kasutajale ei näidata enam tasuta sisu, kui tal on reklaamiblokeerija aktiveeritud) ja erinevate sisuturundusvõimalustega. Üheks lahenduseks on kindlasti ka reklaamiformaatide vähem pealetükkivaks muutmine ning täpsem sihtimine, mis toob kaasa asjakohasemad reklaamisõnumid.
  • Kasvavad erinevad automatiseeritud turundamise võimalused (segmenteerimine, automatiseeritud e-mailid, botid ehk robotid, mis inimestega suhtlevad ja neile soovitusi annavad). Põhjus on väga lihtne – täpsem segmenteerimine ja personaalne lähenemine nõuaks muidu liiga suuri inimressursse.
  • Turunduse olemus on muutunud, kui vanasti oli turunduse põhimõte „Make people want things“, siis see on asendunud lähenemisega „Make things people want“. Ehk toode ja teenus peavad igal juhul olema esimesena fookuses ning reklaamiga tasub alustada alles siis, kui toote kvaliteedi osas on kindlus olemas.

 

Erki Heinsaar