Tule meile partnersuhete juhiks!

Otsime oma meeskonda eksperti, kelle ülesandeks on leida lahendusi, kuidas toetada meie partneragentuuride klientide ärieesmärkide saavutamist digimeediakanalites ja koordineerida projektides osalevate erinevate ettevõtete meeskondade tööd.

Töö sisu

Partnersuhete juhina oled agentuuride strateegia ja loovmeeskondade partneriks digitaalse maailma strateegiate ja taktikate kavandamisel ning teostamisel. Sa selgitad koostöös kliendiga välja tema digitaalmeedia vajadused ja võimalused; püstitad selged eesmärgid; komplekteerid vajalikud meeskonnad, hindad loovmeeskondade ideede eesmärgipärasust ja teostatavust; juhid meedia- ja reklaamiagentuuride klientide digiprojekte.

Partnersuhete juhi ülesanded:

 • klientide digimeedia vajaduste ja võimaluste kaardistamine;
 • proaktiivne lahenduste pakkumine klientidele;
 • klientide digi-nõuete täpsustamine ja kirjeldamine;
 • projektimeeskondade koostamine vastavalt projektide iseloomule;
 • projektimeeskonna (strateegid, loovjuhid, analüütikud, tekstikirjutajad, disainerid, tehnilised teostajad) ja kliendivahelise suhtluse koordineerimine;
 • loovmeeskonna abistamine kliendi vajadustele vastavate loominguliste ideede ja e-lahenduste väljatöötamisel;
 • koostöös meeskonnaga ideede ja lahenduste analüüsimine, hindamine ja eelarvestamine;
 • müügipakkumiste koostamine, ideede ja lahenduste presenteerimine klientidele;
 • tööde planeerimine ja koordineerimine;
 • projektijuhtimine;
 • digitaalmeediategevuste käekäigu jälgimine ja tulemuste analüüs.

Sa töötad tihedas koostöös Mediabrands Digitali partneragentuuridega (Eesti suuremad digi-, loov- ja meediaagentuurid).

Mida Sinult ootame

Sa tunned hästi veebi võimalusi ja oskad otsustada, mida saab või on mõistlik teha. Oled kursis müügi, turunduse ja teeninduse põhimõtetega, et aidata klientidel eesmärgid „koju tuua“. Suudad hästi juhtida erinevatest spetsialistidest koosnevat meeskonda.

Nõuded:

 • kohusetunne, kellast ja kalendrist kinnipidamine;
 • oskus ja tahe võtta vastutust ning teha otsuseid;
 • hea digitaalmeedia trendide, -mehaanikate ja lahenduste/platvormide tundmine;
 • hea suhtlemisoskus ja võime ennast arusaadavaks teha;
 • vähemalt aastane töökogemus veebivaldkonnas, kas kliendi poolel digiturunduse spetsialistina ja/või agentuuri poolel veebiturundajana/projektijuhina;
 • valdad hästi eesti ja inglise keelt.
 • Eeliseks on kõrgharidus infotehnoloogiaga seotud valdkonnas;

Mida pakume

Mediabrands Digital on hea ettevõte, kus töötada. Meil on edukad kliendid väga erinevatest valdkondadest, erinevate eesmärkide ja vajadustega. Tänu sellele on töö tõeliselt arendav, rutiinivaba ja pakub mõnusat loomingulist pinget.

Mediabrands Digitalis saad väärtusliku täienduse oma kogemusele e-turundusvaldkonnas. Sa teed koostööd digitaalmeedia tippspetsialistega, parimate reklaamiagentuuride loovmeeskondade ning ettevõtete juhtide ja tippturundajatega.

Lisaks headele klientidele ja huvitavale tööle pakume Sulle:

 • tulemustel baseeruvat head palka;
 • koolitusi ja arenguvõimalusi;
 • toetavat ja asjatundlikku meeskonda, kellega on rõõm koos töötada;
  mugavat ja stiilset töökeskkonda kesklinna piiril;
 • lahedat seltskonda ja ühiseid ettevõtmisi.

Kuidas kandideerida

Kandideerimiseks saada oma CV ja kaaskiri erki@mbd.ee

Kaaskirjas too palun välja:

 • Milline on Sinu e-turunduse projektijuhtimisalane kogemus?
 • Palun too kolm näidet (võimalusel koos viidetega) millistes antud valdkonna projektides Sa oled osalenud ja milline oli Sinu roll?
 • Soovitajad, kes võiks kinnitada Sinu sobivust antud töökohale (endine/praegune tööandaja, mõne projekti meeskonna liige vms)?
 • Milline on Sinu palgasoov (neto)?